Bokningsvillkor Stenö Camping

Dessa bokningsvillkor gäller för uthyrning av uppställningsplats för husvagn, husbil, tält samt för hyra av boende. En bil per campingtomt eller stuga ingår. Parkeringar finns på området för extra bil. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till ett likvärdigt boende.

Incheckning och utcheckning

  • Incheckning camping efter kl.13:00. Utcheckning senast kl. 12:00
  • Incheckning stuga efter kl. 15:00. Utcheckning senast kl. 12:00

Kommer ni senare än kl. 15.00 under lågsäsong, vänligen meddela detta till receptionen (0270-751 50)

Camping Key Europe eller Camping-ID

Vi är medlemmar i SCR Svensk Camping vilket innebär att du som gäst behöver ha ett giltigt Camping Key Europe/Camping-ID vid incheckning (gäller ej stuga).

Hur många personer ingår i campingpriset?

Priset för en campingtomt/ställplats avser ett objekt (tält/husvagn/husbil) samt en bil för max 6 personer (vuxna/barn).

Åldersgräns

För att boka/ingå avtal med oss behöver du och ditt sällskap fyllt 18 år, gäller ej barnfamiljer. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

Bokningsavgift

Onlinebokningar är avgiftsfria. Vid bokningar via telefon eller mejl tillkommer en avgift på 100 kr.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en faktura/bokningsbekräftelse från oss. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Du som kund ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Följ alltid betalningsdatum på din faktura.

När ska min bokning betalas?

Bokningar online betalas direkt vid bokningstillfället. Bokningar som sker via telefon eller mejl betalas enligt fakturan och alltid innan ankomst.

Vad händer vid sen betalning?

Ni riskerar då att bokningen annulleras, och ni blir skyldiga att betala föreskrivna avbokningskostnader.

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?

Avgiften återbetalas ej om du som gäst väljer att avbryta vistelsen tidigare än den bokade avresedagen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokningen måste ske så fort du vet att du inte kommer att fullfölja bokningen. Du kan avboka muntligen eller via e-post till oss. Utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Om ett avbeställningsskydd är tecknat gäller följande:

  • Avbeställningsskyddet gäller per objekt på stugor och per bokning på campingplatser.
  • Du kan avboka fram till 7 dagar innan ankomst utan orsak.
    Med läkarintyg 24h innan ankomst.
  • Du får tillbaka hela bokningsbeloppet förutom avbeställningsskyddet samt 100kr i administrationsavgift.
  • Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället, går ej att lägga till i efterhand.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller boendet/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt de du har betalt till oss. I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan). Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda boendet/campingtomten väl och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt sägas avtalet upp med omedelbar verkan utan rätt till återbetalning. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på boendet/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda boendet/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa boendet enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad. Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra boende! Överträdelse av rökförbud i boende medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst.

Force Majeure

I det fall vistelsen ej kan genomföras p.g.a. händelser utanför vår kontroll (naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten – /energitillförsel, eldsvåda eller annan jämbördig händelse) som vi inte kan påverka, förutse, eller rimligtvis kunde förväntats känna till när avtalet ingicks är vi fria ifrån återbetalning, skadestånd eller andra påföljder. Detta gäller även om vi har anlitat en leverantör eller någon annan i tidigare led som skulle vara fri enligt stycket ovan.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du ta hjälp av ARN- Allmänna Reklamationsnämnden.

Personuppgiftslagen – GDPR

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol eller för andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024

Välkommen till Stenö camping och havsbad

Kontakt Stenö havsbad och camping

Telefon: 0270-751 50
Jour: 0270-751 50

E-post: stenocamping@soderhamn.se

Besöksadress
Stenö havsbad och camping
Stenövägen 130

Postadress
826 73 Sandarne

Kundtjänst Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.